You may also like...

1 Response

  1. Zbyszek says:

    Spring. Maggie collects flowers!
    Nie, stanowczo lepiej brzmi:
    Wiosna. Ma?gosia zbiera kwiatki!